Limited time promo

Powerful backup software

What if you woke up one day to find that you lost precious photos of dear ones? How about losing your business documents, research and other important data?
Shivering thoughts, with a simple solution: BACKUPS!

Choose FBackup if you're looking for a free backup software with simple features, or the commercial Backup4all for more advanced backup options.

Պահուստային կրկնակման ծրագիր

FBackup 9.4.460 | 2021-12-06
Download FBackup (Free)

Premium Backup Software

Backup4all Professional
Try Backup4all (Paid)

FBackup

FBackup-ը կատարում է պահուստային կրկնակում Անվճար

About FBackup

FBackup Program

FBackup ՈՒնի պարզ ինտերֆեյս և ուղեկցում է ձեզ պահուստային կրկնակման սահմանման գործընթացում, օգտագործելով ընկերական պատուհաններ:

  • Որտեղ եք դուք ցանկանում պահպանել կրկնակը (վայրը):
  • Ինչ եք դուք ցանկանում կրկնակել (աղբյուրները):
  • Ինչպես եք դուք ցանկանում օգտագործել պահուստային կրկնակումը (լրիվ կրկնակներ` զիփով, կամ հայելային ամբողջական կրկնակներ առանց զիփի):
  • Երբ եք դուք ցանկանում օգտագործել պահուստային կրկնակումը (դուք կարող եք պլանավորել նրա օգտագործումը ավտոմատ կերպով կամ ձեռքով:).

Պահուստային կրկնակման աշխատանք հայտնաբերվելու դեպքում, դուք կարող եք օգտագործել այն սեղմելով Backup կոճակը (կամ F6), կամ եթե դուք ավելացրել եք գրաֆիկ այն ավտոմատ կերպով կաշխատի: FBackup-ը կարող է հեշտորեն վերականգնել աղբյուրները տեղային դիսկերից (ինչպես նաև USB-ից որը միացած է դիսկին) դեպի այնպիսի վայրեր, ինչպիսիք են USB/Firewire միացած դիսկը կամ ցանցային վայրեր: Այն ստեղծում է ստանդարտ զիփ ֆայլ (երբ օգտագործում եք ամբողջական պահուստային կրկնակման տեսակը), կամ բնօրինակ աղբյուրներից ճշգրիտ կրկնօրինակ, առանց որևէ փաթեթավորման (օգտագործելով հայելային պահուստային կրկնակման տեսակը): Ամենալավ փաստը այս անվճար պահուստային կրկնակման ծրագրի մասին այն է, որ պահպանում է տվյալները անվճար:

  Read more   Screenshots

Հիմնական առանձնահատկությունները

Այն անվճար է անձնական և առևտրային նպատակների համար:.

FBackup-ը անվճար պահուստային կրկնակման ծրագիր է անձնական և առևտրային օգտագործման համար: Սա նշանակում է, որ դուք ստիպված չեք լինի գնել մեկ այլ ծրագիր:

Ավտոմատացված պահուստային կրկնակումներ.

Երբ դուք սահմանում եք պահուստային կրկնակման աշխատանք, տեղադրեք այն ավտոմատ ռեժիմով, և մոռացեք նրա մասին: FBackup-ը ավտոմատ կերպով կկատարի պահուստային կրկնակումը պլանավորված ամսաթվով, այդպիսով ոչ միայն կպահպանվի ձեր տվյալները, այլ նաև ժամանակ կխնայեք:

Պահուստային կրկնակում ստանդարտ զիփ սեղմումով.

Երբ օգտագործում եք ամբողջական պահուստային կրկնակման տարբերակը, աղբյուրները կարխիվացվեն ստանդարտ զիփ սեղմումով: FBackup-ը օգտագործում է ZIP64 սեղմում, որը նշանակում է, որ այն կարող է ստեղծել 2GB-ից ավել չափս ունեցող ֆայլեր: Ավելին, դուք կարող եք պահպանել ձեր զիփ ֆայլը, տվյալը ստանալու համար գաղտնագիր ստեղծելով:

Testimonials

What our users say about FBackup

Tutorials

Watch videos that show FBackup in action

We're Softland

Learn more about the company that makes FBackup

About us

Softland is a company founded in 1999, committed to providing quality software by using innovative development solutions. We always put the needs of our customers first and that's why we value our users' feedback.

About Us

Contact us

Contact us with any questions/suggestions you might have regarding FBackup. If you are experiencing errors with FBackup, we recommend checking first if there isn't already an answer here: FAQ / User Forum

Get in touch

Our Products

The products we develop and maintain target two different fields: file backup (Backup4all and FBackup) and PDF creation (novaPDF and doPDF). Since 2011 we also run Soft112, a software download library.

Products

FBackup in numbers

FBackup is continuously developed since 2006

K+
Hours of Coding
K+
Lines of Code
K+
Downloads
K+
Users

FBackup

Download & Rate FBackup